คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารเรียนและบริหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖


เอกสารเพิ่มเติม/ไฟล์แนบ