คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารเรียนและบริหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗


เอกสารเพิ่มเติม/ไฟล์แนบ