post-image

ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ ได้รับคัดเลือกเป็น นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 สาขาวิชาการ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ ได้รับคัดเลือกเป็น นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 สาขาวิชาการ

ขอขอบคุณที่มาข่าว : สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่