คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยพื้นที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2567


เอกสารเพิ่มเติม/ไฟล์แนบ