คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดสร้างเสริมสมรรถนะดิจิทัลสำหรับการต่อยอดนวัตกรรมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจฐานชีวภาพ


เอกสารเพิ่มเติม/ไฟล์แนบ