คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดแปรสภาพชีวมวลและผลิตสารเคมีมูลค่าสูงแบบไร้ของเสียในระดับขยายขนาดเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารเพิ่มเติม/ไฟล์แนบ