คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะ การจัดจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อขยายสายการผลิตสารมูลค่าสูง เพื่อบ่มเพาะและสร้างธุรกิจใหม่ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป


เอกสารเพิ่มเติม/ไฟล์แนบ