post-image

ทีม LITTY 2GOOD4U จากสาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

FoSTAT Food Innovation Concept Contest 2022
Theme : Future Food for Health and Wellness

สมาชิกในทีม LITTY 2GOOD4U ได้แก่
- กมลนันท์ จิตรานุกูลกิจ รหัส 631310156
- กรรณิการ์ ศรีกนก รหัส 631310157
- จินต์จุฑา ลีประเสริฐพันธ์ รหัส 631310172
- ชลลดา แก้วร่วมวงค์ รหัส 631310178
- เบญจมาพร ศรีวิชัย รหัส 631310425


โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการคือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล
และ ดร.เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ช่วยส่งกำลังใจไปเชียร์ทีม LITTY 2GOOD4U ตัวแทนจาก อก.มช. คว้าชัยระดับประเทศ ในวันที่ 17 มิ.ย. นี้ ด้วยนะคะ

ผลการคัดเลือกระดับภูมิภาค
https://www.facebook.com/foodinnovationcontest/photos/a.1041058142618060/5296332027090629