คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์อัตราการซึมผ่านของไอน้ำของบรรจุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารเพิ่มเติม/ไฟล์แนบ