ประกาศศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2567 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567)


เอกสารเพิ่มเติม/ไฟล์แนบ