post-image

ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ประสานงานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรนานาชาติ)

ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ประสานงานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรนานาชาติ)