คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือวิเคราะห์และวิจัยชั้นสูง สำหรับการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารเพิ่มเติม/ไฟล์แนบ