post-image

ขอเชิญ รับฟังเสวนา นวัตกรรม...เพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรไทยออกสู่ตลาด

ขอเชิญ รับฟังเสวนา นวัตกรรม...เพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรไทยออกสู่ตลาด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ใบผ่อง หัวหน้าศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร

NSP SHOWCASE 2022
งานโชว์ผลงานและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ผ่านการยกระดับจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
 • ชมผลิตภัณฑ์ต้นแบบจาก Startup และ Innovator
 • ช้อปผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน
 • รับฟังเสวนาการพัฒนาด้านนวัตกรรม และสมัครเข้ารับการสนับสนุนจากหลากหลายแพลตฟอร์ม ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

  29 - 30 มกราคม 2565
  ลานโปรโมชัน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/NorthSciencePark
  #NSPShowcase2022
  #NorthernSciencePark #MHESI
  #PlatformforRegionalSustainability