คณะอุตสาหกรรมเกษตรประกาศจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเตรียมตัวอย่างวัสดุบรรจุภัณฑ์ขึ้นรูปต้นแบบบรรจุภัณฑ์


เอกสารเพิ่มเติม/ไฟล์แนบ