คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน มีนาคม 2566)


เอกสารเพิ่มเติม/ไฟล์แนบ