คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการเรืองแสงย่านยูวีวิสิเบิลถึงช่องเอนไออาร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารเพิ่มเติม/ไฟล์แนบ