คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาและคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องฟอกอากาศ


เอกสารเพิ่มเติม/ไฟล์แนบ