ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงห้องเรียนและห้องประชุม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารเพิ่มเติม/ไฟล์แนบ