คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการกระบวนการผลิตเยื่อจากเส้นใยธรรมชาติสำหรับงานด้านนวัตกรรมวัสดุบรรจุภัณฑ์


เอกสารเพิ่มเติม/ไฟล์แนบ