คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างส่วนต่อขยายโรงงานต้นแบบเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการแปรรูปอาหารเชิงนวัตกรรมมูลค่าเพิ่ม


เอกสารเพิ่มเติม/ไฟล์แนบ