คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการสารสนเทศทางชีวภาพ และไบโอรีไฟเนอรี่ เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ โดยวิธีคัดเลือก


เอกสารเพิ่มเติม/ไฟล์แนบ