คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะdkiประกวดราคาซื้อชุดสร้างเสริมสมรรถนะดิจิทัลสำหรับการต่อยอดนวัตกรรมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารเพิ่มเติม/ไฟล์แนบ