คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงและต่อขยายสายการผลิตสารมูลค่าสูง เพื่อบ่มเพาะและสร้างธุรกิจใหม่ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ โดยวิธีคัดเลือก


เอกสารเพิ่มเติม/ไฟล์แนบ