คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการและห้องปฏิบัติการเฉพาะทางชีววิทยาโมเลกุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 


เอกสารเพิ่มเติม/ไฟล์แนบ