Agro-Biz (ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร)

 


เป็นหน่วยงานในสังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เพรียบพร้อมไปด้วยคณาจารย์ ผู้เชึ่ยวชาญ นักวิจัย ในแวดวงอุตสาหกรรมอาหารมากที่สุดในเขตภูมิภาค อีกทั้งยังมีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ ที่พร้อมให้บริการวิชาการทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อาทิ การบริการให้คำปรึกษาเบื้องต้น การจัดฝึกอบรม การบริการ การให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การให้บริการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ การบริการสำหรับโครงการภาครัฐและภาคเอกชน และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตรอย่างครบวงจร

 

การให้บริการของศูนย์บริการธุรกิจฯ
• ให้คำปรึกษาด้านวิชาการ
• ปรับปรุงและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหาร
• ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และวัสดุบรรจุภัณฑ์
• รับจัดทำโครงการสำหรับภาครัฐและเอกชน
• การจัดการสิ่งแวดล้อม ของเสีย และวัสดุเหลือใช้
• ระบบคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร QC/GMP/HACCP/HALAL/ISO9000/ISO22000
• การจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่
•หน่วยฝึกอบรมของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามข้อกำหนดของกฎหมาย หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและปรับกรด
• หน่วยฝึกอบรมของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและปรับกรด  (Process Authority)
• การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบ
• บริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร


   


 

หากเป็นเรื่องอุตสาหกรรมเกษตร/อุตสาหกรรมอาหาร ... นึกถึงเรา Agro-Biz พร้อมที่จะก้าวไปคุณ

โทรศัพท์ 053-948-280 / 093-039-6551