หัวข้อประกาศ วันที่เผยแพร่
ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 6 รายการ (โรงงานต้นแบบ) 2023-04-24
คณะอุตสาหกรรมเกษตรประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคอมพิวเตอร์ 2023-04-21
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน มีนาคม 2566) 2023-04-10
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2023-03-31
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2023-03-24
ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 86 รายการ 2023-03-15
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2023-03-15
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2023-03-15
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาคอมพิวเตอร์ 2023-03-03
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ยกเลิกประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2023-03-03
คณะอุตสาหกรรมเกษตรประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 2023-02-24
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาคอมพิวเตอร์ 2023-02-21
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหารสุขภาพและโภชนเภสัชภัณฑ์ 2023-02-21
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการและห้องปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทางชีววิทยาโมเลกุล 2023-02-20
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการกระบวนการผลิตเยื่อจากเส้นใยธรรมชาติสำหรับงานด้านนวัตกรรมวัสดุบรรจุภัณฑ์ 2023-02-09
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเตรียมตัวอย่างวัสดุบรรจุภัณฑ์และขึ้นรูปต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 2023-02-09
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 2023-02-09
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการการจัดซื้อชุดแปรรูปและวิเคราะห์คุณภาพอาหารทะเลขั้นสูงฯ 2023-02-08
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ๔-๔๐๑ 2023-02-03
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 2023-02-03