หัวข้อประกาศ วันที่เผยแพร่
ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 150 รายการ 2022-06-30
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางงานจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหารสุขภาพและโภชนเภสัชภัณฑ์ 2022-06-27
คณะอุตสาหกรรมเกษตรประกาศจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหารสุขภาพและโภชนเภสัชภัณฑ์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 2022-06-27
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 2022-06-21
คณะอุตสาหกรรมเกษตรประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการฯ ทางชีวภาพระดับ 2 2022-06-10
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 2022-06-07
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ2 2022-05-30
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ2 2022-05-30
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเตรียมตัวอย่างวัสดุบรรจุภัณฑ์และขึ้นรูปต้นแบบบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2022-05-27
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการกระบวนการผลิตเยื่อจากเส้นใยธรรมชาติสำหรับงานด้านนวัตกรรมวัสดุบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2022-05-27
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการและห้องปฏิบัติการเฉพาะทางชีววิทยาโมเลกุล 2022-05-27
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหารสุขภาพและโภชนเภสัชภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2022-05-27
คณะอุตสาหกรรมเกษตรประกาศจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 2 2022-05-12
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 2022-05-12
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลาง และห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2022-05-06
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ ๒ 2022-05-03
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ ๒ 2022-05-03
จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2022-04-25
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 2022-04-12
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 2022-04-12