post-image

การศึกษาอายุการเก็บของอาหาร (Shelf-life Evaluation)

เตรียมตัวให้พร้อม แล้วร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันกับหลักสูตรประกาศนียบัตร "การศึกษาอายุการเก็บของอาหาร (Shelf-life Evaluation)" ปลายเดือนกุมภานี้

ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!!
เปิดรับสมัครวันจันทร์ที่ 7 ก.พ.65 ที่ อ่านต่อ »

post-image

อบรมออนไลน์ ในหัวข้อ “Basic Knowledge of Food-service Industry and Human Resource Development of Chain Store Management (Ikigai) และหัวข้อ Food Tech With&After COVID-19

คณะอุตสาหกรรมเกษตรร่วมกับบริษัทโยชิโนยะ โฮลดิ้ง ประเทศญี่ปุ่น ขอเชิญนักศึกษาและคณาจารย์เข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ในหัวข้อ “Basic Knowledge of Food-service Industry and Human Resource Development of Chain... อ่านต่อ »

post-image

ขอเชิญ รับฟังเสวนา นวัตกรรม...เพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรไทยออกสู่ตลาด

ขอเชิญ รับฟังเสวนา นวัตกรรม...เพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรไทยออกสู่ตลาด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ใบผ่อง หัวหน้าศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร

อ่านต่อ »