post-image

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมการบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 ...

post-image

ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี เข้ารับรางวัล อาจารย์ดีเด่นของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี เข้ารับรางวัลในพิธีมอบโล่แสดงความยินดี แก่อาจารย์ดีเด่นของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 โดยพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานใน...

post-image

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัฒน์ พงษ์ไทย ที่ได้เข้ารับรางวัล "Bernd Rode Award" ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ (Junior Researcher)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัฒน์ พงษ์ไทย ที่ได้เข้ารับรางวัล "Bernd Rode Award" ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ (Junior Researcher) จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปและมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในงาน ASEAN-European Academic...

post-image

พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 28 ปี

เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 28 ปี ในการนี้ได้ร่วมทำบุญสมทบกองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มห...

post-image

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. พรชัย ราชตนะพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ที่ได้รับการแจ้งจดสิทธิบัตร จำนวน 3 เรื่อง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. พรชัย ราชตนะพันธุ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ที่ได้รับการแจ้งจดสิทธิบัตร จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

1. กรรมวิธีการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากกากกาแฟและแผ่นชิ้นไม้อัดที่ได้จากกรรมวิธีนี้
อ่านต่อ » -->

post-image

หารืองานวิจัยกับ บริษัท Chartier Corporation จำกัด

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดย รศ.ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และ อาจารย์อิศรพงษ์ พงษ์ศิริกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมหารือผลการดำเนินโครงการวิจัยกับ คุณนพสิทธิ์ เตชะสุขสันติ์; กรรมการผู้จัดการ บริษัท Chartier Corporation จ...

post-image

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.สุทัศน์ สุระวัง รองคณบดี และ น.ส.ปิยะนุช สวัสดี เลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นผู้แทนบุคลากร และนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ถวายเทียนพรรษา เงินปัจจัย สังฆทาน สิ่งของเครื่องใช้ ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม ยากันยุงและอื่น ๆ ณ วัดถ้ำน้ำฮู อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการ...

post-image

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพใจแก่นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพใจให้แก่นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ภายใต้หัวข้อ "เข้าใจเขา เข้าใจเรา" โดยได้รับเกียรติจากบุคลากรและทีมงานจากโครงการบ้านหลังที่สอง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรม...

post-image

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

  อ่านต่อ » -->

post-image

กิจกรรมคลินิกเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรมคลินิกเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน และพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงาน  อ่านต่อ » -->