post-image

อบรมการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดอบรมเสริมสร้างค่านิยมองค์กร เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ และสามารถนำค่านิยมองค์กรมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน  ในวันที่ 16 กันยายน 2565 โดยมีคุณภฑิล ...

post-image

ร่วมงาน Beyond the summit with live platform by SETxCMU

วันที่ 15 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย เข้าร่วมงาน อ่านต่อ » -->

post-image

กิจกรรมงานเสี้ยงน้ำชาแสดงความยินดีแก่บุคลากรที่ได้รับรางวัลและตำแหน่งทางวิชาการ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงน้ำชาแสดงความยินดีแก่บุคลากรที่ได้รับรางวัลและตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในวันที่ 14 กันยายน 2565 ซึ่งมีผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารสำน...

post-image

รับฟังเสียงลูกค้าเกี่ยวกับบริการด้านระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Jumbo Net)

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ อาวิพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย คุณสัจจะ ตันจันทร์พงศ์ หัว...

post-image

พิธีลงนามต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ พร้อมรองคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร. พิชญา พูลลาภ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาย...

post-image

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมจัดบูธนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภายใต้งานสัมมนาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม (SMEs Research Connect)

วันที่ 13 กันยายน 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้งาน “สัมมนาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม (SMEs Research Connect)” ซึ่งจัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด...

post-image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาย จอมดวง เข้ารับรางวัลด้านหม่อนไหมระดับโลก จากคณะกรรมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาย จอมดวง อดีตอาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับรางวัลดีเด่น Excellence in Sericulture Science (ESS) สาขา Silkworm and Silk in Non-Textile Industry การใช้ประโยชน์หม่อนไหมด้านอาหาร โดยมีพิธีม...

post-image

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา อก.มช. และสมาชิก ทีม Phenocov+ ที่คว้ารางวัลรางวัลชนะเลิศ และทีม Foodprompt ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงาน APEC Regional Youth Symposium ระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำ 2 ทีมตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ชนะการแข่งขัน APEC Regional Youth Symposium รอบภาคเหนือ สู้ศึกระดับประเทศอย่างเข้มข้น โดยเปิดโอกาสให้ทีมนักศึกษาที่ชนะทั่วทุกภูมิภาค จำนวน 15 ทีม แข่งขันเสนอโมเดลไอเด...

post-image

กิจกรรม “Agro-Industry Graduate Student Forum 2022” สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “Agro-Industry Graduate Student Forum 2022” สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในรูปแบบกิจกรรมเป็นการนำเสนองานเชิงวิชาการ 3-minute research pitching with 1-page infographic และการประกวดรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับงา...

post-image

อบรมการให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง PDPA กับการปฏิบัติงานของบุคลากร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดอบรมการให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง PDPA กับการปฏิบัติงานของบุคลากร เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น. โดยมี อาจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ นภารัตน์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้บริหารและบุคล...