post-image

อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศภายในคณะ และการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศภายในคณะ และการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการทำงาน ในวันที่ 27... อ่านต่อ »

post-image

ให้การต้อนรับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดี, รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายวิจัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ใบผ่อง หัวหน้าศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร... อ่านต่อ »

post-image

ผลงานวิจัย ร่วมภาคเอกชน แสร้งว่าไข่เจียว (Plant based egg) เข้ารอบสุดท้ายการประกวดผลิตภัณฑ์อาหารนวัตกรรมประจำปี 2022 (THAIFEX ANUGA taste INNOVATION SHOW) ในกลุ่ม Startup ณ อิมแพคเมืองทองธานี

วันที่ 24-28 พฤษภาคม 2546 ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร และ บริษัท แพลนต์ ออริจิน ฟู้ด จำกัด นำผลงานวิจัย “แสร้งว่าไข่เจียว”  ซึ่งเป็... อ่านต่อ »

post-image

ร่วมพิธีทำบุญอาคารเรือนเดิม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 อาจารย์ ดร.สุภเวท มานิยม ผู้ช่วยคณบดี เป็นผู้แทนคณบดี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญอาคารเรือนเดิม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 “อาคารเรือนเดิม” นับเป็นสถานที่แห่งแรกที่เป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งมหาวิทย... อ่านต่อ »

post-image

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโทที่ได้ทุนสนับสนุนการทำวิจัย

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโทที่ได้ทุนสนับสนุนการทำวิจัย พวอ., สวก., วช. และ ทุน TA/RA ของบัณฑิตวิทยาลัย ระดับปริญญาเอก ประจำปี 2565 ทุกท่าน... อ่านต่อ »

post-image

ทีม LITTY 2GOOD4U จากสาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

FoSTAT Food Innovation Concept Contest 2022
Theme : Future Food for Health and Wellness

สมาชิกในทีม LITTY 2GOOD4U ได้แก่
- กมลนันท์ จิตรานุกูลกิจ รหัส 631310156
- กรรณิการ์ ศรีกนก รหัส 631310157
- จินต์จุฑา ลี... อ่านต่อ »

post-image

ประชุมหารือการแปรรูปพลัมแดงระหว่างคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับผู้นำชุมชนบ้านป่าเกี๊ยะ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงใหม่

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา ประชุมหารือร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารตี อยุทธคร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสั... อ่านต่อ »

post-image

การจัดทำแผนกลยุทธ์ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาฯ พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการอำนวยการร่วมให้ข้อเสนอ... อ่านต่อ »

post-image

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา อก.มช. ได้รับทุนการศึกษาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวแพรวา ไชยวุฒิ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการ ASEAN + ONE Scholarship 2023

รายละเอียดเพิ่มเติม:  อ่านต่อ »

post-image

กิจกรรมผู้บริหารพบปะบุคลากร สังกัดศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร

 

อ่านต่อ »