post-image

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร” ประจำปี 2567

post-image

ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมและบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อชัยฤทธิ์ เตชะพันธุ์

post-image

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

post-image

ร่วมวางพวงหรีดและร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อชัยฤทธิ์ เตชะพันธุ์

post-image

ให้การต้อนรับสถาบันอาหาร (National Food Institute : nfi) เข้าแสดงความยินดีคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

post-image

ให้การต้อนรับสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (MDRI) เข้าแสดงความยินดีคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

post-image

คณบดี อก.มช. และทีมวิจัย รับรางวัลผลการประเมินการดำเนินการวิจัยของชุดโครงการ ระดับดีมาก

post-image

บุคลากร อก.มช. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์ (ACMTT) ครั้งที่ 46

post-image

กิจกรรมวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท-เอก) ประจำปีการศึกษา 2567

post-image

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการ FIAC 2024