ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “กฎหมายอาหาร และ การขออนุญาตอาหารใหม่”
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-08-29
 

 
อบรมการใช้งาน CMU e-Document Version 2
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-08-29
 

 
พิธีปิดโครงการ Hezhou University Student Camp 2019
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-08-29
 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการติดตามผลการดำเนินงานด้านสุขลักษณะที่ดี ในการผลิตอาหารในเขตเทศบาลตำบลสุเทพและเทศบาลเมืองแม่เหียะ
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-08-28
 

 
กิจกรรม International Lunch Talk for Graduate Student 2019” และ “กิจกรรมสันทนาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตฯ”
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-08-28
 

 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Moving Forward"
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-08-27
 

 
อาคันตุกะจาก Universiti Sultan Zainal Abidin ประเทศมาเลเซีย
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-08-27
 

 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญสืบชะตาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี ประจำปี 2562
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-08-26
 

 
โครงการ Hezhou University Student Camp 2019
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-08-26
 

 
การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 10
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-08-26
 

 
โครงการ Lunch Talk 5/2562
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-08-23
 

 
บุคลากร อก.มช. ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด และนำเสนอผลงานในกิจกรรม CMU-KM Day ประจำปี 2562 “พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” และคว้ารางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 งานวิจัย/นวัตกรรม เพื่อพัฒนางาน ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชีย
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-08-21
 

 
อาคันตุกะจาก FIRDI ประเทศไต้หวัน
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-08-21
 

 
อาคันตุกะจาก Nippon Veterinary and Life Science University เยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-08-21
 

 
บริษัท Yoshinoya Holdings ประเทศญี่ปุ่น เยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-08-21
 

 
โครงการบริจาคเลือด คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-08-20
 

 
โครงการสัมมนาและมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวไทยภูเขา ปีการศึกษา 2562
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-08-18
 

 
งานพิธีแสดงความยินดีและเลี้ยงน้ำชาแก่คณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ และได้รับรางวัลต่างๆ ประจำปี 2561 – 2562
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-08-16
 

 
พิธีไหว้ครู คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-08-15
 

 
หน่วยบริการวิชาการจัดอบรม โครงการ “การสร้างห่วงโซ่คุณค่าให้แก่มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง”
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-08-15
[ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>