ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
โครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ : GROW62
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-01-28
 

 
โครงการ Happy English Time สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-01-25
 

 
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-01-24
 

 
ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร. บัลลพ์กุล ทิพย์เนตร ในโอกาสที่ได้รับอนุมัติปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-01-23
 

 
ร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-01-22
 

 
งาน "ด้วยรักและผูกพัน รับขวัญบัณฑิตใหม่ อก."
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-01-20
 

 
บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด หารือการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-01-18
 

 
ต้อนรับคณะนักศึกษาฝึกงาน จาก Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-01-18
 

 
คณบดีให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน เพื่อจัดทำรายการพิเศษเนื่องในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้ง 53
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-01-14
 

 
กิจกรรมทำบุญ 9 วัดเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-01-11
 

 
การอบรม เรื่อง “สองมุมมอง บรรจุภัณฑ์ญี่ปุ่น”
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-01-10
 

 
กิจกรรมโครงการ Lunch Talk ครั้งที่ 2/2562
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-01-09
 

 
The Asian Society of Natural Products สาธารณรัฐเกาหลี
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-01-09
 

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ลำไยกึ่งอบแห้งรูปแบบใหม่”
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-01-09
 

 
กิจกรรมปีใหม่คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2562
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-01-09
 

 
การจัดการด้านความปลอดภัยและอัคคีภัยในห้องปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-01-08
 

 
ภาพบรรยากาศงานมินิมาราธอน อุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-01-06
 

 
การสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในรอบที่ 1 (PORTFOLIO)
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-01-05
 

 
งานกีฬาเปิดกระป๋อง (Open Can) ครั้งที่ 26
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-01-05
 

 
ให้การต้อนรับ บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด
ดูรายละเอียด...
Update : 2562-01-04
[ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ] Next>>