ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-06-20
 

 
ประธานคณะกรรมการบริหารวิชาการ ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-06-20
 

 
การประชุมวิชาการ Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016)
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-06-16
 

 
การสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions)
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-06-14
 

 
ร่วมให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและคณะ
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-06-13
 

 
ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจากประเทศเกาหลี
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-06-13
 

 
พิธีส่งมอบงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-06-10
 

 
เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-06-10
 

 
พิธีบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2559
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-06-09
 

 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย”
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-06-08
 

 
คณะผู้แทนจาก Ibaraki University ประเทศญี่ปุ่น เยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-06-07
 

 
โครงการ CMU Student Mobility รุ่นที่ ๓ : The Visit to Faculty of Bioresources and Food Industry, Universiti of Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Malaysia
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-06-02
 

 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-05-30
 

 
ให้การต้อนรับ Professor Dr. Kalidas Shetty จาก North Dakota State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-05-27
 

 
การเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติงานในศตวรรษที่ 21
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-05-25
 

 
การอบรม เรื่อง "การแจ้งซ่อมออนไลน์ การใช้งานเว็บไซต์ใหม่คณะฯ และการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์"
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-05-17
 

 
NPUST Taiwan and CMU Thailand Collaboration Meeting
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-05-16
 

 
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-05-12
 

 
การอบรมเชิงบรรยาย “สุขลักษณะที่ดี (GHP) / หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในกระบวนการผลิต (GMP) ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร"
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-05-04
 

 
ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-05-03
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] 43 [ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>