ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
โครงการ Lunch Talk ครั้งที่ 1/2562
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-10-24
 

 
หารือการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยด้าน Food & Health ครั้งที่ 2
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-10-24
 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ในงาน EdCMU Alumni Goodwill Ambassadors
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-10-20
 

 
นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลที่ 3 การนำเสนอแบบโปสเตอร์ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-10-19
 

 
PhD Student Win Poster Award in ICBE 2018
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-10-19
 

 
การอบรม เรื่อง “Training of the Trainer : Design Thinking & Lean Canvas”
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-10-18
 

 
นักศึกษาแลกเปลี่ยนคณะอุตสาหกรรมเกษตรร่วมกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมการทำอาหารไทย
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-10-17
 

 
หารือการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-10-17
 

 
การประเมินโครงการ Innovation Hubs ร่วมกับผู้ประกอบการที่มี MOU ในโครงการวิจัยเรื่อง “เครื่องดื่มผลไม้โมเลคิวลาร์แกสโทรโนมี”
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-10-17
 

 
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-10-17
 

 
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-10-13
 

 
นักศึกษา อก.มช.คว้ารางวัลการประกวดบรรจุภัณฑ์ AsiaStar Awards 2018 ประเภทบรรจุภัณฑ์ระดับนักเรียน นักศึกษา (Student Category)
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-10-11
 

 
ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-10-11
 

 
การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๑/๖๑ "รุ่นเป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-10-10
 

 
การประชุมเพื่อทบทวนการบริหารจัดการของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ตามข้อเสนอแนะของบุคลากร
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-10-08
 

 
สัปดาห์นวัตกรรมไทย ประจำปี 2561 “INNOVATION THAILAND WEEK 2018”
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-10-07
 

 
คณบดีเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ Korea Food Research Institute (KFRI) สาธารณรัฐเกาหลี
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-10-06
 

 
อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับมอบทุนวิจัยจาก The Murata Science Foundation ประจำปี 2561
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-10-04
 

 
โครงการจัดตั้งศูนย์สอบสมรรถนะทางด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety)
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-10-02
 

 
การประชุมหารือร่วมกับภาคเอกชน CMIIC ซึ่งมี MOU กับคณะฯ
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-10-02
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>