ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
งานประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference on Food and Applied Bioscience 2018
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-02-01
 

 
กิจกรรม "สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน" ครั้งที่ 3
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-01-31
 

 
การบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากทะเล
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-01-31
 

 
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยสังคม ครบรอบ 37 ปี ประจำปี 2561
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-01-30
 

 
โครงการ "English Talk : Coffee & Tea Happy Time ครั้งที่ 1/2561”
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-01-26
 

 
ให้เกียรติเป็นวิทยากรในกิจกรรม Cutting Edge Technology ครั้งที่ 4
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-01-26
 

 
ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-01-24
 

 
งาน "ด้วยรักและผูกพัน รับขวัญบัณฑิตใหม่ อก. "
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-01-22
 

 
ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดี แด่ อาจารย์พวงเพ็ชร์ นิธยานนท์
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-01-22
 

 
ถ่ายรูปหมู่ ฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-01-20
 

 
Cranfield University
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-01-19
 

 
ร่วมเป็นเกียรติและร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ และ รองศาสตราจารย์ ธีระ วิสิทธิ์พานิช
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-01-19
 

 
โครงการ Lunch Talk ครั้งที่ 1/2561
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-01-17
 

 
โครงการฝึกอบรมบุคลากรสายสนับสนุนในการทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-01-17
 

 
สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมมอบเข็มโรงงาน ประจำปีการศึกษา 2560
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-01-17
 

 
ให้การต้อนรับนักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-01-15
 

 
นักศึกษา อก.มช. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก “แตงโม” ในงานกีฬาเปิดกระป๋อง(open can) ครั้งที่ 25
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-01-13
 

 
นักศึกษา อก.มช. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-01-13
 

 
ให้การต้อนรับศูนย์นวัตกรรมบริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบทางประสาทสัมผัสและภาชนะบรรจุ
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-01-12
 

 
ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Chiang Mai Innovation Incubation Center
ดูรายละเอียด...
Update : 2561-01-11
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ] Next>>