ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
พิธีทอดถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-10-31
 

 
การแข่งขันกีฬา 5 สถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-10-31
 

 
พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ปี ๒๕๕๘
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-10-28
 

 
ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) ประเทศมาเลเซีย
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-10-21
 

 
นิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการบริการวิชาการ ประจำปี 2558 ในวันอาหารโลก
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-10-16
 

 
การฝึกอบรมเชิงสาธิตในด้านมาตรฐานการตรวจร้านอาหาร
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-10-14
 

 
พิธีแสดงความยินดีและงานเลี้ยงน้ำชาแก่คณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการและบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งสูงขึ้น
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-10-12
 

 
พิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและปรับกรด”
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-10-09
 

 
กิจกรรม Happy Time for all
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-10-07
 

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและปรับกรด”
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-10-05
 

 
พิธีปิดโครงการ Student Mobility : Work – Learn Internship at Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University 2015
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-10-02
 

 
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า อก.มช. "น.ส.กรรณิกา บังวรรณ" รหัส 541310066
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-09-29
 

 
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ของเมืองเหนือ โดยศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ร่วมกับหลายๆ ส่วนงาน
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-09-25
 

 
การอบรม เรื่อง การปรับปรุงการทำงานโดยใช้ระบบ Lean
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-09-18
 

 
ให้การต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนพระหฤทัย
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-09-18
 

 
การนำระบบ ISO 9001:2008 มาใช้ในการบริหารและการจัดการในสำนักงานคณะ
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-09-15
 

 
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-09-08
 

 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการโครงการ (Project management)
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-09-08
 

 
งานแสดงมุฑิตาจิตและเลี้ยงอำลา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-09-02
 

 
นักศึกษาชาวเวียดนามเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-09-02
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] 39 [ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ] Next>>