ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดพิธีลงนามถวายอาลัย น้อมส่งเสด็จฯ สู่สวรรคาลัย
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-10-17
 

 
อาคันตุกะจาก KFRI และ GINLAC สาธารณรัฐเกาหลี เยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-10-17
 

 
ผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรเยือน Yamagata University, Japan
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-10-15
 

 
ร่วมพิธีลงนามถวายอาลัย น้อมส่งเสด็จฯ สู่สวรรคาลัย
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-10-14
 

 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ (Advanced Study in Economics) ชูชาติ เพ็ชรอำไพ
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-10-13
 

 
โครงการ "Lunch Talk ครั้งที่ 4/2559” คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-10-12
 

 
กิจกรรมแนะนำองค์กร รูปแบบธุรกิจของบริษัท เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักศึกษาศึกษาที่ต้องการจะฝึกงาน
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-10-11
 

 
ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันครบรอบปีที่ 49 ที่ก้าวย่างจากศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและทุโภชนาการ สู่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-10-11
 

 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA for the Double Degree) กับ Graduate School of Agriculture, Kagawa University
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-10-11
 

 
พิธีปิดโครงการ Student Mobility: Work-Learn Internship at the Faculty of Agro-Industry, CMU 2016
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-10-07
 

 
มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-10-06
 

 
การบรรยาย เรื่อง “แนวทางการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์”
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-10-06
 

 
คลิปเสียงให้สัมภาษณ์งานวิจัยเรื่อง "แคบหมูไร้มันทอดแบบสุญญากาศ"
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-10-03
 

 
พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 108 รูป เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2559
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-09-23
 

 
กิจกรรมการล้างตลาด ณ ตลาดต้นพยอม
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-09-22
 

 
ประชุมปิดโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2559
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-09-21
 

 
การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลสู่สากล
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-09-20
 

 
พิธีปิดโครงการ Student Mobility: Short Stay Program in CMU 2016 for Yamagata University, Japan
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-09-19
 

 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการบริหารจัดการและตลาดเชิงรุก ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-09-16
 

 
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดูรายละเอียด...
Update : 2559-09-15
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] 39 [ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>