ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน EdPEx
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-03-03
 

 
อก.มช.ร่วมกิจกรรมลดการเผา ส่งเสริมปุ๋ยอินทรีย์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาวะชุมชน
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-03-02
 

 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การจัดทำเอกสาร ISO”
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-03-01
 

 
คณบดีรับมอบดอกไม้แสดงความยินดี "สตรีตัวอย่างแห่งปี" ประจำปี 2559
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-02-28
 

 
นักศึกษา อก.มช.คว้าเหรียญทองแดง กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-02-27
 

 
ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 50 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-02-24
 

 
ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Center for Animal Health and Food Safety, University of Minnesota
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-02-24
 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้ารับรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี 2559
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-02-24
 

 
โครงการ "English Talk : Coffee & Tea Happy Time ครั้งที่ 2/2560”
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-02-22
 

 
การพัฒนาการตลาดและการสร้างตราสินค้า
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-02-17
 

 
รับมอบเงินผ้าป่าสามัคคีจากสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-02-16
 

 
กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-02-15
 

 
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2560
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-02-11
 

 
ต้อนรับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และอาคันตุกะจาก University of Minnesota
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-02-10
 

 
โครงการ "Lunch Talk ครั้งที่ 2/2560” คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-02-08
 

 
การจัดการห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมอาหาร Supply Chain In Food Industry
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-02-06
 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรร่วมหารือทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร Food Science and Technology ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-02-04
 

 
กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-02-03
 

 
อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. คว้ารางวัล “Best Oral Presentation Awards” ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-02-02
 

 
กิจกรรมสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียนโควตาภาคเหนือ
ดูรายละเอียด...
Update : 2560-01-28
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] 28 [ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ] Next>>