ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
ความเข้าใจร่วมกันในการให้คำปรึกษาการทำโครงร่างวิทยานิพนธ์
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-02-19
 

 
วันวิชาการนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-02-13
 

 
ให้การต้อนรับ Mr.Stéphane Roy แห่งสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-02-11
 

 
ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-02-10
 

 
ให้การต้อนรับ คณะอาคันตุกะจาก Nong Lam University, Ho Chi Minh City University of Technology และ Saigon Technology University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-02-07
 

 
ให้การต้อนรับ Prof.Dr. Jeyakumar Henry จาก Clinical Nutrition Sciences , Clinical Nutrition Research Centre , Centre for Translational Medicine, Singapore
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-02-07
 

 
งานประชุมวิชาการนานาชาติอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-02-06
 

 
ให้การต้อนรับ Asst.Prof.Dr.Regine Schönlechner จาก University of Natural Resources and Life Sciences, Austria
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-02-05
 

 
ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-01-29
 

 
ให้การต้อนรับ บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-01-28
 

 
ให้การต้อนรับ Dr. Jae-sup Pak, Dean of International Affairs and Public Relations, Inje University, Korea
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-01-27
 

 
ให้การต้อนรับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-01-26
 

 
กิจกรรมสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียนโควตาภาคเหนือ ปีการศึกษา 2557
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-01-25
 

 
รางวัลช้างทองคำ และกิตติบัตรแก่ผู้บริหาร ในวันสถาปนาการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ครบรอบ 50 ปี
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-01-24
 

 
งานเลี้ยงแสดงความยินดีปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-01-23
 

 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 48
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-01-20
 

 
ให้การต้อนรับ Associate Professor Peter Lutes จาก Kagawa University, Japan
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-01-16
 

 
กิจกรรมส่งท้ายปีเท่าต้อนรับปีใหม่ สำนักวิชาฯ
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-01-15
 

 
Consumer Emotion Profile of Foods and Sensory Liking
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-01-15
 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมและศึกษาหลักสูตร
ดูรายละเอียด...
Update : 2557-01-13
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] 51 [ 52 ][ 53 ][ 54 ] Next>>