ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 

 
แนะนำองค์กร และสอนงานบุคลากรใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-05-15
 

 
งานวันวิชาการนักศึกษา ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2557
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-05-01
 

 
งานพิธีมอบเกียรติบัตร และเลี้ยงน้ำชาแสดงความยินดีกับบุคลากรและคณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๗
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-05-01
 

 
ให้การต้อนรับคณะนักเรียนจากศูนย์ RAC เชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-04-30
 

 
พิธีรดน้ำดำหัวอดีตคณบดี คณบดี และผู้อาวุโสคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2558
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-04-24
 

 
พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-04-24
 

 
รายงานผลการดำเนินงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในรอบปีที่ผ่านมา
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-04-24
 

 
พิธีปิดการฝึกอบรมเชิงสาธิต "หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและปรับกรด” (retorts supervisors)
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-04-24
 

 
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-04-23
 

 
การป้องกันอุบัติภัยทางธรรมชาติสำหรับบุคลากรและนักศึกษา
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-04-22
 

 
การเตรียมความพร้อมการทำงานเมื่อเข้าสู่ AEC และแนะแนวคิดการทำงานโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-04-22
 

 
การฝึกอบรมเชิงสาธิต "หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและปรับกรด” (retorts supervisors)
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-04-20
 

 
ขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-04-13
 

 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-04-10
 

 
พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-04-01
 

 
QA สัญจร
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-03-30
 

 
ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาและคณาจารย์ จาก Faculty of Agriculture and Forest Resource, Souphanouvong University, Laos PDR
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-03-20
 

 
ร่วมทำแนวป้องกันไฟเพื่อป้องกันและลดมลพิษหมอกควันร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-03-13
 

 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักและวิธีการเขียนโครงการประกอบการเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-03-12
 

 
เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและงานวิจัย
ดูรายละเอียด...
Update : 2558-03-09
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] 51 [ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>